Oferta

Obsługa księgowa firm

Nasza oferta zawiera kompleksową obsługę księgową dla firm. Do zakresu naszych obowiązków należą następujące czynności:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń odnośnie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-27, VAT-UE )
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, miesięczne naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu,
 • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • sporządzanie wniosków do PFRON,
 • pomoc przy wyprowadzeniu wszystkich zaległości
 • pomoc przy zakładaniu firmy min. wypełnienie wniosku do CEIDG )
 • sporządzanie wniosków o dotacje
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie biznes planu
biuro rachunkowe ksiega
biuro rachunkowe ksiega
biuro rachunkowe ksiega

Dużą wagę przywiązujemy do terminowej realizacji zleceń. Wiemy, że skrupulatność i odpowiedzialność to główne cechy dobrego księgowego. Cały nasz zespół jest do Państwa dyspozycji na każdym etapie współpracy.

Kadry i płace

Mając świadomość, że obsługa kadr i płac jest kluczowa dla sprawnego prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania każdej firmy, oferujemy Państwu kompleksowy nadzór nad sprawami kadrowo-płacowymi. Nasi eksperci zapewnią Państwu profesjonalną obsługę kadrowo-płacową, gwarantując wykonanie wszystkich obowiązków i dopełnienie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością i w terminie. Usługi, które realizujemy w obszarze kadr i płac, to m.in.:

 • prowadzenie ewidencji kadrowej,
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej nowo zatrudnianego pracownika,
 • sporządzanie dokumentów nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie wszystkich spraw dotyczących pracownika,urlopy, urlopy macierzyńskie i chorobowe,
 • prowadzenie ewidencji płacowej,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek od dochodów,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji ZUS i ich korekt,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • pomoc przy wyprowadzaniu wszystkich zaległości w ZUS.
biuro rachunkowe ksiega
biuro rachunkowe ksiega

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego. Zapewniamy profesjonalną obsługę w rodzinnej atmosferze. Dopilnujemy, aby powierzone nam sprawy księgowe i kadrowo-płacowe zostały „dopięte na ostatni guzik”.

google logo